top of page

Promeda Eşittir

promedaEsittirV4.jpg

Kadın-Erkek eşitsizliği insanlığın önünde hala aşılması gereken önemli bir sorun olarak duruyor. Kız çocuklarının okuldan alınarak zorla evlendirildiği, kadınların iş imkanlarının kısıtlı olduğu ve kadına karşı şiddetin günlük hayatın bir parçası haline geldiği bir dünyayı kabullenmek artık mümkün değil.

Birlemiş milletler ilgili oturumlarında daima dile getirilen, zaman zaman 8 Mart kadınlar gününde slogan yapılan “Kadınlar ve kız çocuklarının güvence altına alınması en önemli insan haklarından birini yerine getirmektir” cümlesi bile bu konunun ne kadar vahim ve trajik boyutlarda olduğunu göstermektedir. Daha da vahimi bunu sürekli dile getiriyor olmamıza rağmen aslında sorunun büyüklüğünün farkında bile olmayışımızdır.

Küresel istatistiklerde eşitsizliğin boyutu, uluslararası arzular, sürdürülebilir bir ekonomik ve sosyal kalkınmada kadının önemi vs , vs, vs gibi klişeleşmiş ve hiçbir yarar üretmeyen cümleleri bir kenara bırakırsak,

Promeda olarak biz;

Kadınların toplum içindeki yerinin güçlendirilmesi, kadınların ve kız çocuklarının eğitimine önem verilmesi gerekliliğinin insanlığın geleceği için olmaz ise olmazlardan bir tanesi belki de birincisi olduğunu düşünüyoruz.

Bu nedenle kurmuş olduğumuz, tüm kurumlarda kadınlar lehine pozitif ayırımcılık yapmaktayız.

Promeda’ da;

Genel Müdürümüz kadın ve kadın beyaz yaka oranı % 48

Olten Sanat Vakfı'nda;

Yönetim Kurulu Başkanımız kadın ve kadın çalışan oranı % 60

Olten Filarmoni Orkestra'sında;

İcra Kurulu Başkanımız kadın ve kadın sanatçı oranı % 65

Dünya Ekonomik Forumu Cinsiyet Eşitliği 2020 Raporuna göre; kadınların erkekler ile eşit haklara sahip olması için 100 yıl, eşit ücrete sahip olması için 257 yıl daha beklemeleri gerekiyor.

Bu nedenle biz Promeda olarak pozitif ayırımcılık yapıyoruz çünkü ancak bu pozitif ayrımcılığın, bilindik beş bin yıllık adaletsizliği terazisine getireceğine inanıyoruz.
 

bottom of page